گرانول کیمیا پلیمر‎


گرانول کیمیا پلیمر ; تولید کننده گرانول های u-PVC , TPE , P-PVC و کامپاند جهت فرایندهای مختلف و کار بردهای متنوع از قبیل :
- نوار دور درب یخچال و فریزر خانگی و صنعتی در گریدهای متنوع جهت مصارف داخلی و صادرات
- کامپاند PVC جهت تولید روکش فوقانی داشبورد اتومبیل ( فرایند اسلش مولدینگ )

وب سایتهای غرفه 24

دفاتر و نمایندگی ها

گرانول کیمیا پلیمر‎

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۴۵۸۳۶۹۱ ۲۳ ۰۰۹۸

شماره فکس ها

  • فکس:
  • ۳۴۵۸۳۶۹۲ ۲۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:

وب سایت ها

 • آقای رهبرمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۱فکس: ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۲
 • تلفن همراه: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۲۶۷۳۵۶info@kimiapolymer.com