اطلاعات تماس
۳۴۵۸۳۶۹۱ ۲۳ ۰۰۹۸
۳۴۵۸۳۶۹۲ ۲۳ ۰۰۹۸

گرانول کیمیا پلیمر‎

گرانول کیمیا پلیمر‎
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • بلوار تلاش ، خیابان کوشش 2 ، پلاک 554 کد پستی 3595148646

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۴۵۸۳۶۹۱ ۲۳ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۴۵۸۳۶۹۲ ۲۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:

پرسنل

 • آقای رهبرمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۱فکس: ۰۰۹۸ ۲۳ ۳۴۵۸۳۶۹۲
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۲۶۷۳۵۶

آدرس